Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie pisemnej, elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kontakt:

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
Biuro Rektora, 
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

e-mail: rektorat@konin.edu.pl

tel. 63.249.72.02

 

Adres do e-Doręczeń : AE:PL-44786-49595-HTFFE-20

Pisma które będą wysyłane za pośrednictwem skrzynki e-Doręczeń: pisma urzędowe, pisma pracownicze, pisma do studentów, w szczególności: decyzje, zaświadczenia, zawiadomienia, wezwania, umowy.

 

adres skrzynki ePUAP: /PWSZKonin/skrytka

                                          /PWSZKonin/SkrytkaESP

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metadane

Data publikacji : 12.07.2019
Data modyfikacji : 09.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Akademia Nauk Stosowanych w  Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
ANS w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Patrycja Herman Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
mgr Patrycja Herman

Opcje strony

do góry